MENTORAT PENTRU DEZVOLTAREA ȘI INTEGRAREA CADRELOR DIDACTICE

Promovarea culturii mentoratului în instituțiile de învățământ profesional tehnic

113 cadre didactice și manageriale au participat la cursul de instruire „Mentorat pentru dezvoltarea și integrarea profesională a cadrelor didactice”, doritori să-și asume rolul de participant activ la îmbunătățirea calității educației profesionale prin instituirea și promovarea culturii mentoratului în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Instruirile au fost conduse de formatorii CONSEPT doamna Maria VASILIEV, conf. univ. dr., și doamna Olga ALCAZ.

Scopul acestor instruiri a fost pregătirea cadrelor didactice cu experiență pentru activități de mentorat, coaching și supervizare a cadrelor didactice debutante, dar nu numai, ci și a colegilor cu experiență nu prea mare, în vederea asigurării unei integrări ușoare în profesie și/sau dezvoltării competențelor profesionale. Modulul predat a avut ca finalitate constituirea echipelor de mentori în fiecare instituție de învățământ profesional tehnic.

Recent au fost organizate și un șir de sesiuni de follow-up cu scopul monitorizării procesului de implementare a mentoratului în activitatea practică. În cadrul atelierelor au fost discutate realizările înregistrate, dar și dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice, în particular, și instituțiile de învățământ, în general. Mentoratul în învățământul profesional este important pentru a valorifica potențialul și competența profesorilor cu experiență bogată în scopul asigurării unei inserții ușoare a cadrelor didactice debutante în activitatea educațională. 

Promovarea unei culturi a mentoratului în instituțiile de învățământ va avea un impact enorm asupra formării continue a cadrelor didactice, contribuind la menținerea cadrelor didactice tinere în școală, creându-le condițiile necesare pentru creșterea și formarea profesională.

Instruirile au avut loc în cadrul proiectului CONSEPT, implementat de AED, cu sprijinul financiar al Fundației „Liechtenstein Development Service ”(LED).

24. 11. 2021

Share: