Atelier de lucru Mijloace Media

Utilizarea mijloacelor media în procesul educațional este o necesitate în contextul modernizării învățământului profesional și motivării elevilor prin asigurarea interactivității activităților didactice.

Componenta Mijloace Media din cadrul proiectului CONSEPT urmărește scopul de a implementa tehnologiile TIC la toate disciplinele și de a crea comunități de cadre didactice care utilizează și dezvoltă materiale didactice digitale și împărtășesc din experiența lor cu ceilalți.

În acest context, în perioada 22 - 30 octombrie a.c. am desfășurat câteva ateliere cu cadrele didactice motivate și interesate de introducerea mijloacelor media în procesul de predare. Obiectivul atelierelor a fost formarea grupurilor de lucru în vederea digitalizării materialelor didactice la disciplinele de specialitate și de cultură generală, precum și în vederea elaborării materialelor didactice digitale.

Echipa AED va oferi sprijin și suport tuturor membrilor grupurilor de lucru pe tot parcursul procesului de realizare a materialelor didactice digitale.

Aducem mulțumiri Centrului de Excelență în Construcții și Clasei Viitorului pentru găzduirea evenimentelor.

31. 10. 2019

Share: