Atelier de planificare anuală CONSEPT

AED a desfășurat atelierul de Planificare a activităților proiectului CONSEPT pentru anul 2020, cu participarea reprezentanților din 15 instituții-partenere beneficiare ale proiectului.

Au fost prezenți și partenerii proiectului: Centrul Educațional Pro Didactica, Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice din cadrul UTM și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului.

La încheierea atelierului instituțiile-partenere au semnat acordurile de colaborare pentru anul curent de activitate.

Sala în care s-a desfășurat evenimentul este dotată în cadrul componentei Mijloace Media din CONSEPT, cu scopul creării unui mediu în care cadrele didactice împreună cu elevii să utilizeze noile tehnologii în procesul de predare-învățare.

05. 02. 2020

Share: