Masă rotundă agricultura ecologică

Comunicarea actorilor principali din sectorul agriculturii ecologice continuă prin ședințe trimestriale, de această dată în mare parte online.

Participanții și-au împărtășit noutățile și au găsit puncte comune de tangență pentru a coopera și a își consolida eforturile.

Am constatat cu satisfacție deschiderea pentru cooperare și posibilele sinergii ale actorilor implicați în sectorul agriculturii ecologice din Moldova: MADRM, organisme de certificare, asociații din sector, proiecte și donatori, experți.

În rezultatul acestor eforturi comune, fermierii, cei interesați de agricultura ecologică vor beneficia de informații relevante și suport despre metodele de producție durabile.

25. 06. 2020

Share: