Start elaborării Standardelor Ocupaționale pentru ocupația Instalator sisteme fotovoltaice solare

Proiectul ”Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare (SECI)” are drept obiectiv dezvoltarea cursului de formare profesională continuă ”Instalator pentru Sisteme Fotovoltaice Solare (ISFVS)”. Pentru realizarea acestui scop, un prim pas îl constituie elaborarea Standardului Ocupațional pentru ocupația ISFVS. În acest context, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a adresat Comitetului Sectorial în formare profesională în ramura construcțiilor (CSC) solicitarea de a elabora standardul pentru ocupația respectivă.

Astfel, pe data de 4 iulie 2020, CSC a organizat ședința de elaborare a Standardului Ocupațional pentru ISFVS. La ședință au participat reprezentanți ai următoarelor companii specializate pe tehnologii fotovoltaice: Parcul fotovoltaic Flyren, Zaw Energy SRL, Î.M. Ecopower, Heliomax SRL, Ecodynamic SRL.

06. 07. 2020

Share: