Curriculumul modular destinat meseriei „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” elaborat

Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) a susținut elaborarea Curriculumului modular pentru meseria „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare”

Recent, Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) a susținut elaborarea Curriculumului modular pentru meseria „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare”, care are drept scop asigurarea unei formări profesionale de calitate a instalatorilor pentru sisteme fotovoltaice solare, conforme cerințelor curente, dar și viitoare, ale pieței muncii din Republica Moldova. 

Documentul de curriculum a fost elaborat în cadrul proiectului „Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare II (SECI II)”, implementat de AED. Curriculumul realizează dezideratul propus prin formarea competențelor profesionale de dimensionare, instalare, exploatare, mentenanță a sistemelor fotovoltaice solare, de asumare a responsabilității în realizarea sarcinilor de lucru, precum și de adaptare constructivă a comportamentului propriu la circumstanțele create în procesul de realizare a sarcinilor. 

Curriculumul pentru formarea instalatorilor de sisteme fotovoltaice a fost elaborat în baza Standardului de Calificare, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1432/2020, care, la rândul său, a fost elaborat în baza Standardului ocupațional pentru ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare”, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 887/2020 și publicat în Monitorul Oficial nr.17-134/867 din 19.10.2020. Elaborarea ambelor standarde a fost susținută de AED, la fel, în cadrul proiectului SECI II.

AED contribuie la dezvoltarea societății prin susținerea inovației, precum folosirea energiei vântului și soarelui, care înseamnă economie, dar și accesul la energie verde și inofensivă. 

Proiectul este implementat de AED, finanțat de Liechtenstein Development Service (LED).

AED susține educația de calitate!

03. 09. 2021

Share: