AED - Organizație care învață

AED si-a antrenat echipa într-un mediu practic și competitiv

La acest început de septembrie, echipa AED a reluat procesul de elaborare a Planului Strategic al Organizației și timp de 3 zile s-a dedicat întru totul realizării acestui exercițiu, precum și planificării următoarei faze a proiectului CONSEPT.  

Activitatea a fost facilitată de expertul  Serghei Lîsenco , care a oferit consultanță în vederea elaborării PDI, a determinat membrii echipei să răspundă la diverse provocări legate de formularea misiunii, viziunii strategice a AED, dar și în identificarea punctelor forte și punctelor slabe. Activitatea a purtat un caracter constructiv și eficient, și a rezultat cu o parte a planului elaborată.

Echipa AED a trăit emoții frumoase datorită activităților desfășurate în afara sediului, așa cum acestea au contribuit la coeziunea echipei, stimularea motivației, depășirea limitelor și setarea a noi obiective ambițioase. 

Mulțumim Fundației Liechtenstein Development Service (LED) care ne-a oferit această frumoasă oportunitate de dezvoltare. 

 

AED susține educația de calitate!  

13. 09. 2021

Share: