Training pentru elaborarea materialelor didactice video

AED a organizat un curs de formare a competențelor tehnice în elaborarea materialelor didactice în format video

Un  training de formare a competențelor de elaborare a materialelor didactice în format video pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic, a fost organizat de către AED în perioada 13-17 septembrie curent. 

Formatorii AED au oferit transferul de know-how în scopul dezvoltării competențelor necesare pentru realizarea materialelor didactice în format video.  Prin aceste activități de instruire, profesorii au luat cunoștință cu recomandările necesare ce țin de elaborarea scenariului, aranjarea spațiului și alegerea echipamentului potrivit, precum și au elaborat criterii de calitate în baza cerințelor cu privire la realizarea unui material video educațional.

Participanții la instruire, cadre didactice de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE) și Centrul de Excelență în Construcții (CEC),  au manifestat entuziasm și deschidere pentru studierea subiectului dat  și punerea în aplicare a noi soluții inovatoare la realizarea videouri-lor didactice pentru organizarea eficientă a procesului de învățământ, atât în clasă cât și de la distanță.  

Rezultatele învățării - materialele video elaborate în cadrul activității, vor completa portofoliul de materiale didactice deja existente și vor contribui la  implementarea curricula pentru pregătirea instalatorilor pentru instalațiile de surse de energie regenerabile și anume: Instalatori de sisteme fotovoltaice solare  și  Instalatori de sisteme termice solare.

Activitatea de instruire „Metodologia elaborării suporturilor didactice în format video„ este unul din șirul de activități de dezvoltare a capacităților profesorilor din instituțiile partenere,  care s-a desfășurat în cadrul proiectului „Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare”(SECI II), implementat de Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). 

AED promovează educația de calitate!

 

17. 09. 2021

Share: