Meseria mea

De mai mulți ani AED a elaborat site-ul www.meseriamea.com în scopul creării unei platforme online cu resurse educaționale dedicate pregătirii profesionale si include materiale teoretice, video-uri, baza de date cu itemi de test. Acesta este periodic completat cu materiale didactice elaborate de cadrele didactice în cadrul proiectului CONSEPT IV.

Baza de date cu itemi de test a fost creată cu scopul de a oferi acces cadrelor didactice din sistem la itemii de test elaborați pe parcursul ultimilor ani. Aceasta permite selectarea itemilor de test relevanți pentru fiecare cadru didactic și crearea unui test pe hârtie, care poate fi dat la imprimantă sau multiplicat pentru fiecare elev. Ordinea întrebărilor poate fi modificată, pentru a face copierea mai dificilă. Baza de date este actualizată periodic cu itemi noi de test, astfel invităm toate cadrele didactice spre colaborare! 

https://teste.meseriamea.com/

 

Vă prezentăm unele elaborări din cadrul Proiectului CONSEPT: