CONSEPT IV

Sumarul proiectului

După mulți ani de dotare cu echipamente a atelierelor, în faza a IV-a CONSEPT își va concentra mai mult atenția asupra componentei educaționale. Aceasta presupune schimbarea accentului de pe susținerea unor meserii specifice pe aspectele generale ale predării și evaluării.

1. Formarea continuă a cadrelor didactice din ÎPT

În faza a IV-a, proiectul va continua să susțină Departamentul de Formare Continuă din cadrul UTM în vederea îmbunătățirii ofertei de cursuri metodologice și transformării acestora în formatul de învățare mixtă (online și în sala de curs). Evaluarea Cunoștințelor este primul modul ajustat la formatul de învățare mixtă, completat în prezent de un alt modul, numit Evaluarea Abilităților. Alte module vor fi ajustate pe parcurs. În acest mod, DFC va dispune de o ofertă bună, modernă de servicii de formare pentru cadre didactice în anii următori.

Pentru a facilita punerea în aplicare a cunoștințelor achiziționate în cadrul formărilor, CONSEPT va susține cadrele didactice prin instruirea unor consilieri aflați în instituția respectivă. Acești consilieri vor fi formați și ghidați de Departamentul de Formare a cadrelor didactice din ÎPT. Scopul acestei componente este de a spori calitatea procesului de predare, realizat de cadrele didactice.

2. Dezvoltare organizațională

Proiectul continuă să sprijine managerii școlari prin oferirea instruirilor pe diverse subiecte legate de managementul educațional și subiecte selectate de la administrația școlilor în baza necesității acestora.

3. Participarea  elevilor în procesul de luare a deciziilor

Consiliul Național al elevilor din învățământul profesional a reușit să obțină aprobare la nivel de Guvern. Persoane relevante din cadrul MECC participă, în mod regulat, la sesiunile consiliului în cadrul cărora sunt discutate diverse probleme cu care se confruntă elevii. 

Proiectul va continua să susțină consiliul național și consiliile locale ale elevilor, scopul cărora este de a-și elabora propria agendă și de a susține schimbările. Administrația și personalul școlilor au nevoie de sprijin pentru a înțelege tinerii, în general și rolul consiliilor elevilor, în special. Proiectul își propune ca acest sprijin să fie acordat doar câtorva școli partenere (cinci), dar cu mai multă intensitate, ceea ce ar trebui să contribuie în timp la o schimbare de comportament.

Experiența acumulată de comun cu cele cinci școli va fi documentată și ulterior, diseminată și promovată  la nivel de sistem. Aceasta va contribui, de asemenea, la sprijinirea MECC în vederea consolidării politicilor prietenoase tinerilor. 

4. Promovarea calității în evaluare
CONSEPT își propune să susțină în continuare asigurarea calității procesului de evaluare prin intermediul documentelor de calificare, care în viitor vor conține o strategie de evaluare. Vom susține Direcția responsabilă de cadrul național al calificărilor în elaborarea și/sau revizuirea calificărilor, inclusiv strategiei/planului de evaluare (grupuri de lucru, expertiză, ghiduri metodologice). Pentru pilotarea acestei abordări ne vom concentra pe două dintre meseriile susținute de proiect: croitor și bucătar.

Primul pas în acest proces va fi clarificarea și cartografierea domeniilor ocupaționale.
Următorul pas îl va constitui elaborarea calificărilor pentru meseriile croitor și bucătar, care vor include instrumente concrete de evaluare care trebuie utilizate. Este, prin urmare, o altă sarcină a proiectului de a elabora instrumentele de evaluare respective pentru a evita ca lucrurile să se schimbe doar pe hârtie, iar școlile să nu dispună de instrumentele potrivite pentru a acționa în conformitate cu calificările.

5. Susținerea cadrelor didactice


Cadrele didactice reprezintă elementul-cheie al procesului de predare-învățare. O contribuție a proiectului pentru a susține cadrele didactice la îmbunătățirea performanței lor o reprezintă varietatea de activități de formare pentru cadrele didactice din școlile partenere. Acestea sunt:

- Formări metodologice: Formarea abilităților de instruire practică, Formarea abilităților de predare a cunoștințelor, Evaluarea cunoștințelor, Evaluarea abilităților, Elaborarea materialelor didactice vizuale

- Instruirea cadrelor didactice la subiectul Gândirea critică pentru formarea competențelor profesionale (CONSEPT a publicat un ghid la subiectul gândirii critice pentru ÎPT, care stă la baza acestui curs)

- Cursuri Bazele Utilizării TIC (nivel de bază și intermediar)

- Program complex de instruire Portofoliul și proiectul modular ca strategie (de formare a competențelor profesionale în învățământul profesional).

Pentru a facilita punerea în aplicare a cunoștințelor achiziționate în cadrul formărilor, CONSEPT va susține cadrele didactice prin instruirea unor consilieri aflați în instituția respectivă , Acești consilieri vor fi formați și ghidați de Departamentul de Formare a cadrelor didactice din ÎPT. Scopul acestei componente este de a spori calitatea procesului de predare, realizat de cadrele didactice.

6. Utilizarea mijloacelor media în procesul de predare-învățare


Această componentă se concentrează pe crearea unui grup de profesori voluntari din sistem, care utilizează careva instrumente digitale în practica lor de predare. Utilizarea unor astfel de instrumente se practică foarte puțin în R. Moldova, iar acest lucru nu este în conformitate cu cerințele actuale, stabilite de economie și societate. Pentru a forma un astfel de grup de entuziaști, proiectul va crea medii de învățare pentru profesori, unde, împreună cu echipa proiectului vor învăța să utilizeze instrumentele digitale relevante în practica lor de predare. Scopul nu este de a transforma sala de clasă într-o sală de calculatoare, dar de a forma un grup de cadre didactice, care vor utiliza inteligent instrumentele digitale pentru a lărgi orizontul de cunoștințe ale elevilor.

De asemenea, proiectul va încuraja împărtășirea experienței acumulate și va împărtăși materiale cu alți profesori din sistem. Pentru a susține acest proces, vom amenaja/organiza o clasă unde predau profesorii selectați sau un spațiu în școală unde se vor utiliza instrumentele TIC în predarea zilnică. De asemenea, vom continua să producem și alte tipuri de materiale didactice, de ex., broșuri, ghiduri sau portofolii.

7. Îmbunătățirea situației din cămine


Căminele reprezintă o condiție importantă a elevilor care vin din alte localități. Distanța dintre locul de trai și școală este un impediment pentru mulți elevi din țară. Fără cămine, accesul la formare profesională (duală sau tradițională) este redus, în special pentru tinerii din medii vulnerabile. Sărăcia este mult mai accentuată în zonele rurale decât în orașe sau în capitală.

Deseori condițiile în cămine necesită îmbunătățire din punct de vedere material, dar și din perspectiva de gestionare ale acestora. Proiectul își propune să modernizeze până la trei cămine. Pentru a beneficia de această susținere, vor fi selectate doar școlile care demonstrează un angajament serios pentru îmbunătățire și sunt deschise în a permite elevilor să-și expună viziunea asupra respectivului proces. 

 

slide2