InfOrganic

Sumarul proiectului 2020-2022

InfOrganic Moldova 2020-2022 este un proiect nou al Asociației Educație pentru Dezvoltare, implementat cu suportul Fundației LED Moldova. Intervențiile proiectului InfOrganic sunt în domeniul educării non-formale pentru dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice în Republica Moldova.

Proiectul a fost pilotat în 2019, iar experiențele acumulate au stat la baza planificării pentru o perioadă de trei ani: februarie 2020 – februarie 2023. Astfel, se vor consolida părțile-cheie interesate de agricultura ecologică (mese rotunde trimestriale) și se vor oferi informații relevante destinate agricultorilor mici și medii, ONG-urilor din sector, experților și celor care doresc să învețe și să practice metode de producere durabilă. Materialele produse vor fi împărtășite cu acces deschis pe un site de bază (pe lângă de site-urile altora) - portalul agricol național Agrobiznes în cadrul unei secțiuni special create „AgroEco” (agrobiznes.md/agroeco).

De asemenea, InfOrganic va susține un grup de experți locali în ghidarea și oferirea feedbackului cu privire la materialele produse, fiind completat cu un program de participare la conferințe, forumuri, târguri, instruire etc. a celor mai activi experți din Moldova implicați în elaborarea materialelor informative. Materiale elaborate se vor disemina fermierilor interesați în cadrul campaniei naționale de promovare și conștientizare a produselor ecologice în rândul consumatorilor locali.

Faza de implementare 2019

slide2