InfOrganic

Sumarul proiectului 2020-2022

InfOrganic Moldova 2020-2022 este un proiect nou al Asociației Educație pentru Dezvoltare, implementat cu suportul Fundației LED Moldova. Intervențiile proiectului InfOrganic sunt în domeniul educării non-formale pentru dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice în Republica Moldova.

Proiectul a fost pilotat în 2019, iar experiențele acumulate au stat la baza planificării pentru o perioadă de trei ani: februarie 2020 – februarie 2023. Astfel, se vor consolida părțile-cheie interesate de agricultura ecologică (mese rotunde trimestriale) și se vor oferi informații relevante destinate agricultorilor mici și medii, ONG-urilor din sector, experților și celor care doresc să învețe și să practice metode de producere durabilă. Materialele produse vor fi împărtășite cu acces deschis pe un site de bază (pe lângă de site-urile altora) - portalul agricol național Agrobiznes în cadrul unei secțiuni special create „AgroEco” (agrobiznes.md/agroeco).

De asemenea, InfOrganic va susține un grup de experți locali în ghidarea și oferirea feedbackului cu privire la materialele produse, fiind completat cu un program de participare la conferințe, forumuri, târguri, instruire etc. a celor mai activi experți din Moldova implicați în elaborarea materialelor informative. Materiale elaborate se vor disemina fermierilor interesați în cadrul campaniei naționale de promovare și conștientizare a produselor ecologice în rândul consumatorilor locali.

Faza de implementare 2019

 

Broșuri și ghiduri elaborate în cadrul proiectului InfOrganic:

FiBL/ Agricultura ecologică (RO)

FiBL/ Agricultura ecologică (RU)

Ghid de uscare a merelor și a prunelor (RO)

FiBL/ Protecția culturilor sâmburoase în agricultura ecologică   (RU)

Ghid de buzunar Semințe ECO (RO)

FiBL/ Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt (RU)

FiBL/ Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt (RO)

FIBL/ Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice (RO)

FIBL/ Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice (RU)

Rotația culturilor

Platforme de compost

Biodiversitatea în gospodăriile agricole

Îngrășăminte verzi în condițiile de secetă ale Republicii Moldova

Infografice elaborate în cadrul proiectului InfOrganic:

Compost rece - ce este și cum se face?

Compost fierbinte - ce este și cum se face

Frunzele - parte a naturii

Cultivare cartof timpuriu

Gândacul păros

Testarea apei

Testarea solului

Asolament

Mulcirea

Îngrășăminte verzi

Protecția legumelor în teren protejat

Lucrarea solului în agricultura ecologică la culturile cerealiere

Înierbarea printre rânduri

Administrarea fertilizanților organici în sol

Determinarea carenței de nutrienți la plante

Înființarea unei ferme eco de păsări

Crearea biodiversității pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor la fermă

Perdele forestiere

Colectarea apei de ploaie

Designul fermei eco

Materiale video pot fi accesate pe Organic Agro MD youtube

 

 

 

slide2