InfOrganic

InfOrganic este un proiect nou al Asociației Educație pentru Dezvoltare, care va începe în 2019. În acest proiect, CEHTA (care este principalul beneficiar al proiectului EdAgri, susținut și implementat de Fundația LED Moldova) va fi sprijinit în studierea metodelor de învățare bazate pe proiecte de grup și aplicarea acestora în terenurile didactice, serele și celelalte spații de producere disponibile. O altă direcție de activitate a proiectului InfOrganic va fi consolidarea părților interesate din sectorul agriculturii ecologice și oferirea informațiilor despre metodele de producere ecologică.

Metode ecologice de producere

O direcție de activitate a proiectului InfOrganic va fi orientată spre consolidarea părților interesate din sectorul agriculturii ecologice și se vor oferi informații despre metodele de producere ecologică. Acest lucru se va realiza, în principal, prin acordarea de granturi orientate spre cerere și oportunități. Sectorul agriculturii ecologice din Moldova se află într-un stadiu incipient.

Proiectul InfOrganic va explora disponibilitatea informațiilor utile pentru agricultorii ecologici și dacă utilizarea instrumentelor digitale este semnificativă pentru a completa platformele informaționale existente. Una din principalele activități va fi aceea de a produce mai multe materiale informative și popularizarea acestora. Materialele pot fi diferite (texte, audio, video, prezentări) și trebuie să răspundă nevoilor fermierilor. Prin urmare, informațiile vor fi laconice și la subiect. Experiențele fermierilor locali pot fi, de asemenea, o sursă importantă.

Proiecte de grup

În primul an al noului proiect, conducerea CEHTA și profesorii vor fi încurajați să piloteze proiecte de grup și abordarea interdisciplinară:

- mici sarcini de grup pentru proiectele practice ale elevilor și/sau activități de cercetare legate de activitățile din terenul agricol al instituției;
- grupurile de elevi vor fi responsabile pentru toate etapele tehnologice (cultivarea, recoltarea, vânzarea după recoltare) folosind terenuri desemnate în seră sau demo-parcele deschise, laboratoare multifuncționale și alte active agricole ale școlilor;
- prin urmare, profesorii își pot îmbunătăți portofoliul și elevii își pot crea documentația de învățare (portofoliu).

 

slide2