SECI

Sumarul proiectului

Aplicarea tehnologiilor de conversie a energiei solare pe piața RM necesită instalatori calificați de surse de energie regenerabile (SER) pentru dimensionare, instalare, exploatare, reparație și mentenanță a echipamentelor SER. Mai mult decât atât, companiile de profil sunt în căutare de specialiști certificați în asigurarea calității la toate etapele instalării unui sistem de conversie a energiei solare (proiect, instalare și întreținere). Certificarea adaugă o asigurare în plus a calității lucrărilor realizate de instalator. Ca răspuns la provocările din sector, trebuie dezvoltate sisteme de instruire corespunzătoare și certificare, pentru validarea competenței de instalatorilor, pentru a asigura instalarea și operarea eficientă a sistemelor de conversie a energii solare care sunt realizate.

Ca răspuns la aceste constatări și pentru a ajuta sistemul educațional să inițieze instruirea instalatorilor SER în Republica Moldova, AED a inițiat extinderea proiectului SECI pentru o fază de doi ani. În această fază, SECI va dezvolta programe de instruire a instalatorilor pentru tehnologiile SER, cu accent pe formarea continuă.

În anul 2019, AED a implementat faza pilot proiectului SECI I – cu scopul fortificării capacităților actorilor implicați în modernizarea proceselor de pregătire a specialiștilor pentru domeniile SER.

SECI II se va baza pe resursele umane, materiale și instituționale deja existente, care au fost dezvoltate în cadrul proiectelor SECI (pilot) și CONSEPT.

slide2