Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din IPT

Cursul de instruire "Aplicatiile si instrumentele G Suite pentru Educatie in procesul de predare-invatare-evaluare si interactiune cu elevii" a dat start!

În aceste zile, AED, în parteneriat cu Centrul Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului” de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a dat startul cursului de instruire „Aplicațiile și instrumentele G Suite pentru Educație în procesul de predare-învățare-evaluare și interacțiune cu elevii”.  Scopul programului este instruirea cadrelor didactice în utilizarea  metodelor active și interactive și utilizarea tehnologiilor inovaționale la clasă.

Conținuturile programului de instruire sunt orientate spre dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și adaptarea strategiilor didactice la procesul educațional modern. Profesorii vor învăța să aplice diverse instrumente digitale necesare în predarea actuală, atât în clasă, cât și la distanță, precum Google Classroom, Google Meet, Jamboard, dar și modalități de organizare a procesului didactic în mediul online. 

De acest curs, dar și de un curs de alfabetizate digitală vor beneficia circa 85 de profesori de la școlile-partenere din proiect.  Activitatea de instruire face parte din șirul de activități destinate dezvoltării capacităților profesorilor din instituțiile- partenere ale proiectului CONSEPT. 

Proiectul CONSEPT este implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). 

AED promovează educația de calitate!

 

13. 10. 2021

Share: