Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) susține procesul de dezvoltare a societății, prin îmbunățățirea sistemului educațional și învățării pe parcursul întregii vieți a membrilor societății (elevi, cadre didactice și manageriale, membri ai comunității etc), responsabilizarea acestora pentru implicarea deplină și integrarea cât mai eficientă în societate.

Misiunea AED

Misiunea AED este de a susține dezvoltarea educației formale și non-formale, corelate cu nevoile celui ce învață, cerințele mediului economic și de protecție a naturii, prin modernizarea și implementarea politicilor.

Viziunea AED

Axată pe calitatea și eficiența formărilor, AED promovează inovația (inclusiv digitalizarea) și diversificarea metodelor și formelor de organizare a învățării (formale și non-formale), fie că sunt în contact direct (offline) sau la distanță (online). 

Noutăți

17. 05. 2024

Managementul Parteneriatelor - nou program de formare în CONSEPT 5!

citeste mai mult

07. 06. 2024

Training ocupațional cu subiectul “Mentenanța echipamentelor electronice”

citeste mai mult

17. 06. 2024

Procesul de stabilire a conformității în cadrul unităților economice implicate în Dual s-a încheiat!

citeste mai mult

25. 06. 2024

O nouă întrunire a Comitetelor de Coordonare în domeniile Transporturi și Electronică

citeste mai mult

28. 06. 2024

Mentorat pentru maiștri

citeste mai mult

05. 07. 2024

Sesiune de follow-up al programului de mentorat pentru maiștri

citeste mai mult

Parteneri

Finanțatori