Standardul de calificare “Electrician în Construcții”

Un nou standard de calificare a fost aprobat si este accesibil pe site-ul MEC.

Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) a finalizat elaborarea unui nou Standard de calificare “Electrician în Construcții” (cu studii profesional tehnice, nivelul 3 CNC) pentru asigurarea unei formări profesionale de calitate a electricianului în domeniul construcțiilor, conform cerințelor pieței muncii din Republica Moldova. 

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică din Republica Moldova (CONSEPT)”, în colaborare cu Direcția Cadrul Național al Calificărilor, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din R. Moldova și aprobat de către Consiliul Național pentru Calificări. Documentul  poate fi accesat pe site-ul MEC.

Standardul de calificare nou-elaborat reprezintă descrierea cerințelor în termeni de rezultate ale învățării necesare pentru a desfășura activitatea de Electrician în construcții. Acest standard servește bază pentru elaborarea Curriculum-ului de formare profesională pentru această meserie. 

AED susține dezvoltarea educației formale și non-formale, corelate cu nevoile celui ce învață, prin modernizarea și implementarea politicilor educaționale, în colaborare cu instituțiile publice, societatea civilă și partenerii de dezvoltare. 

Proiectul CONSEPT este susținut financiar de Fundația Liechtenstein Development Service (LED) și implementat de echipa Asociației Obștești Educație pentru Dezvoltare (AED).

AED susține educația de calitate!

 

27. 10. 2021

Share: