Consolidarea competențelor de elaborare, implementare, evaluare și actualizare a Cadrului Național al Calificărilor (CNC)

Instruire de nivel internațional pentru experții în domeniul calificărilor și evaluării

În perioada 16-18 noiembrie, 25 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, partenerilor sociali, inclusiv ai mediului de afaceri, implicați în elaborarea, revizuirea și validarea standardelor de calificare au participat la programul de instruire Proceduri şi instrumente pentru descrierea calificărilor, promovarea noilor calificări, evaluarea şi actualizarea Cadrului național al calificărilor.

Activitatea a fost condusă de Karen Adams, expertă internațională, directoare la TWIG Associates (Scoția),  organizație care oferă consultanță cu privire la crearea/creșterea legăturii dintre educație și câmpul muncii. (Director of TWIG Associates, education consultancy dedicated to growing the connections between learning and work.)

 

Pe parcursul a trei zile, participanții la sesiunea de instruire au discutat despre teoria schimbării, cadrul rezultatelor și planificarea impactului, descriptorii de stabilire a nivelurilor CNC, transpunerea competențelor din standardul ocupațional în rezultate ale învățării și promovarea noilor calificări, instrumente și mecanisme de implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a Cadrului Național al Calificărilor etc.

Potrivit expertului internațional în calificări și evaluare, un standard bun implică colaborarea strânsă dintre specialiștii în elaborarea standardelor și anagajtori, pentru ca aceștia, la rândul lor să poată utiliza calificările Cadrului Național al Calificărilor la recrutarea personalului, iar prestatorii de servicii educaționale /instituțiile de formare profesională să dispună de instrumente și mecanisme clare de implementare a standardului de calificare prin programe de studiu/curriculum de formare profesională.

Sesiunea de instruire a fost organizată în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Cadrul Național al Calificărilor în cadrul proiectului CONSEPT IV, cu susținerea financiară a Fundației „Liechtenstein Development Service” (LED).

 

18. 11. 2021

Share: