Memorandumul de Înțelegere referitor la implementarea fazei a 5-a a proiectului CONSEPT, semnat!

Astăzi a fost semnat ”Memorandumul de Înțelegere referitor la implementarea fazei a V-a a proiectului „Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova” (CONSEPT V)”. Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, „Liechtenstein Development Service - Moldova” (LED) în calitate de reprezentant al Guvernului Principatului Liechtenstein și Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED) s-au întrunit pentru a marca începutul celei de-a V-a faze a proiectului cu o vechime de 10 ani în țara noastră.

Scopul proiectului este de a contribui la creșterea ratei de angajare în câmpul muncii a absolvenților din instituțiile de învățământ profesional tehnic (ÎPT) în sectorul transporturi și în sectorul electronică, prin consolidarea capacităților instituțiilor ÎPT. Obiectivul va fi atins prin stabilirea parteneriatelor sustenabile cu sectorul privat, care va participa la elaborarea și realizarea programelor de studii și alinierea lor la nevoile pieței muncii.
De asemenea, vor fi dezvoltate noi standarde ocupaționale și de calificare, în timp ce capacitățile umane formate vor fi implicate în continuare de către Direcția Cadrul Național al Calificărilor din cadrul MEC în dezvoltarea altor standarde de calificare.
Proiectul CONSEPT V va susține cadrele didactice în elaborarea materialelor didactice la meseriile/profesiile, specialitățile selectate și va promova utilizarea instrumentelor digitale în procesul de instruire în sistemul învățământului profesional tehnic. CONSEPT V va oferi o susținere substanțială prin activități de formare continuă și follow-up pentru cadrele didactice și manageriale.
În cadrul întrunirii, participanții au menționat importanța unei bune colaborări între Ministerul Educației și Cercetării, implementatorii proiectului și finanțatori. Ministrul Anatol Topală a subliniat că impactul pe termen lung asupra educației se obține în urma unor proiecte de durată, iar proiectul CONSEPT este un exemplu în acest sens.
CONSEPT V este finanțat de Liechtenstein Development Service Moldova(LED) și implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în perioada 2023-2025.
01. 02. 2023

Share: