Sesiune de follow-up la Managementul Parteneriatelor

Sesiunea de follow-up desfășurată la 24 Mai 2023 a încheiat activitatea de instruire la Managementul Parteneriatelor, organizată de AED la începutul anului. În cadrul acestei sesiuni, viitorii formatori au prezentat Planurile de Dezvoltare a Parteneriatelor, elaborate ca urmare a participării la instruirea anterioară cu durata de 3 zile.

Participanții au avut posibilitatea să ofere și să primească feedback reciproc cu privire la documentul elaborat într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, au interacționat cu colegii. În așa mod, a fost creat un mediu de reflecție pentru a ajuta participanții să-și îmbunătățească planurile în baza feedback-ului primit.

Planul de Dezvoltare a Parteneriatelor reprezintă un document model de conceptualizare, planificare și implementare a strategiei de stabilire a unor relații de parteneriat instituțional durabile și reciproc avantajoase.

Modulul de formare continuă ”Managementul Parteneriatului” va fi încorporat în oferta educațională a Centrului de Formare Continuă al UTM.

Sesiunea a fost facilitată de Karen Adams, expert internațional în educație și piața muncii.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova 5” (CONSEPT 5), implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

25. 05. 2023

Share: