Training în domeniul Mentoratului pentru maiștri

În zilele de 29-31 mai, în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova s-a desfășurat un training în domeniul Mentoratului pentru maiștrii din cadrul unităților economice și pentru cei din instituțiile de învățământ profesional tehnic (ÎPT).

Programul activității de instruire livrat de expertele în domeniile psihologie și ÎPT, dna Elena Movileanu și dna Ludmila Șchiopu, a fost axat pe dezvoltarea abilităților de comunicare, orientare profesională și mentorat ale maiștrilor desemnați să coordoneze activitățile de practică în producție, pentru a le putea oferi ulterior stagiarilor suport și ghidare în timpul practicii în producție și pentru a-i pregăti pentru angajare în câmpul muncii. 

Pe durata celor 3 zile de training, participanții au avut ocazia să identifice provocări comune, să împărtășească bune practici și să identifice soluții eficiente pentru coordonarea activităților de practică în producție prin prisma a 3 module: Comunicare, Psihologie și Orientare Profesională. 

Trainingul s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova 5” (CONSEPT 5), implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). 

Mulțumim pentru găzduire și colaborare, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova!

06. 01. 2023

Share: