Start elaborării curriculei în domeniile Transporturi și Electronică!

În zilele de 28-29 august 2023 s-a dat start procesului de elaborare a pachetului curricular pentru specialitățile: 

• Tehnician în diagnosticare auto

• Agent în transporturi 

• Tehnician în electronică 

• Tehnician în automatizarea proceselor tehnologice 

Curricula sunt destinate cadrelor didactice, autorilor de manuale și materiale didactice, factorilor de decizie și părinților. Cadrele didactice vor utiliza curricula pentru proiectarea, realizarea și evaluarea demersului didactic pentru formarea profesională la specialitățile sus-numite.

Pachetul curricular se elaborează în baza standardelor de calificare și standardelor ocupaționale, elaborarea cărora a fost susținută de proiectul ”Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova” CONSEPT 5.

Activitatea este parte a proiectului CONSEPT 5, implementat de Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED). Scopul proiectului este creșterea ratei de angajare a absolvenților ÎPT în sectoarele Transporturi și Electronică și Automatizări.

Mulțumim pentru implicare și efort tuturor participanților!

30. 08. 2023

Share: