Profesionalismul viitorilor specialiști, adaptat la nevoile actuale ale piețe muncii în cadrul unei colaborări de amploare

Pe parcursul a trei zile, în perioada 8-10 noiembrie, la Centrul de Excelenţă în Transporturi și Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, s-au desfășurat ateliere de instruire care au vizat subiectul implementării standardelor de calificare și reconceptualizării învățământului profesional tehnic din perspectiva cererii pe piața muncii.

Scopul acestor activități a fost diseminarea experienței de transpunere a rezultatelor învățării descrise în standardele de calificare în curricula programelor de formare profesională reconceptualizate, precum și împărtășirea bunelor practici de evaluare a corelării competențelor profesionale din standardul ocupațional cu rezultatele învățării din standardul de calificare și implementarea ulterioară a acestora în curriculum.
 
La instruiri au participat peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care pregătesc specialiști în domeniile:
*Vehicule cu motor, nave și aeronave;
*Electronică și automatică;
*Servicii transport 
dar şi partenerii sociali, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri, implicați în elaborarea și validarea standardelor de calificare. Pe lângă subiectele discutate, un interes deosebit au trezit activitățile practice de transpunere a cerințelor standardului de calificare în planul de învățământ și în conținuturile curricula.
 
Activitatea a fost organizată de Direcția Cadrul național al calificărilor de la Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu AED, în cadrul proiectului CONSEPT 5, finanțat de Fundaţia Liechtenstein Development Service(LED).
13. 11. 2023

Share: