Training ocupațional pentru cadrele didactice din CONSEPT 5

În perioada 21-22 noiembrie, 12 cadre didactice de la instituțiile partenere, beneficiare ale proiectului CONSEPT 5, care pregătesc Electricieni-Electroniști auto, au participat la trainingul ocupațional „Mentenanța automobilelor hibride și electrice”, partea I. Activitatea a fost desfăşurată la sediul ABT Performance SRL, care pe parcursul a două zile a oferit tot suportul pentru ca formabilii să îmbine teoria cu practica la subiectul solicitat chiar de cadrele didactice.

Formabilii au avut ocazia să aplice la modul practic mai multe dintre cunoştinţele acumulate, printre care:
*diagnosticare și mentenanță a bateriei de înaltă tensiune;
*demontare și montare a cablurilor de înaltă de tensiune;
*localizare a componentelor sistemelor de propulsie hibridă și electrică;
*executarea operațiilor de diagnosticare tehnică și de mentenanță a componentelor sistemului de propulsie pentru automobile hibride și electrice.
Trainingul vine mână-n mână cu elaborarea curriculumului pentru această ocupație şi reprezintă un prilej de comunicare şi de stabilire a unui dialog între actorii-cheie: şcoala şi piaţa muncii.
Cadrele didactice au avut ocazia să discute cu profesioniști din domeniu diferite probleme, dar și întrebări legate de forța de muncă și pregătirea specialiștilor în ÎPT. S-au discutat și alte posibiltăți de colaborare: organizarea de stagii de practică pentru elevi și angajarea lor după absolvire.
Activitatea face parte dintr-un şir de evenimente organizate în cadrul proiectului CONSEPT 5, care are scopul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii predării în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pentru ca absolvenţii acestora să fie pregătiţi corespunzător nevoilor pieţei muncii.
Aducem sincere mulțumiri companiei ABT Performance SRL și, în special domnului Igor Danii, director general ABT, domnului Mihai Haivaz, director comercial şi domnului Dmitrii Iliev, specialistului electrician-auto, pentru deschidere și pentru colaborarea productivă a reprezentanților mediului de afaceri cu instituțiile de învățământ din ÎPT.
AED mulţumeşte Fundaţiei Liechtenstein Development Service Moldova (LED), pentru suportul financiar oferit la implementarea proiectului CONSEPT 5.
AED susţine şi promovează perfecţionarea profesională pe tot parcursul vieţii.
23. 11. 2023

Share: