Competențe pentru o tranziție ecologică durabilă

Astăzi fost organizată prima activitate din cadrul proiectului ”Competențe pentru o tranziție ecologică durabilă”, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) cu suportul financiar al Agenției ”Austrian Development Agency” (ADA) și Fundației ”Liechtenstein Development Servise” (LED), al cărui partener de implementare a devenit AED.

La Centrul de Excelență în Energetică și Electronică au fost organizate două focus-grupuri, cu participarea  elevilor şi cadrelir didactice din domeniile Electrotehnic şi Energetic. Participanții s-au expus cu privire la necesitatea formării specialiştilor pentru domeniul energiei regenerabile. De asemenea, echipele de lucru şi-au împărtăşit opiniile despre competențele profesionale pe care trebuie să le dețină un  „Tehnician/tehniciană pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”.

În cadrul noului proiect, AED asigură realizarea studiului ”Analiza necesităților de competențe pentru ocupațiile din domeniul energiei regenerabile”, care are drept scop evaluarea și identificarea cerințelor specifice de competențe necesare pentru a facilita o tranziție durabilă la noile tehnologii din domeniul energetic, fără a neglija protecţia mediului.

Întregul proces de lucru la studiu este realizat în concordanţă cu obiectivele naționale și internaționale de dezvoltare durabilă. De asemenea, în cadrul studiului, s-a luat în considerare posibilele schimbări tehnologice, de care depinde şi adaptarea competenţelor din domeniul energiei regenerabile din Republica Moldova. Rezultatele acestui studiu vor servi drept repere în dezvoltarea și perfecționarea politicilor, a cadrului normativ și curricula pentru pregătirea specialiștilor competitivi pentru domeniul energiei regenerabile.

AED susţine şi promovează practicile prietenoase mediului.

09. 02. 2024

Share: