Instrument tripartit de monitorizare și evaluare a practicii în producție - prezentat la Centrul de Excelență în Transporturi

Una din activitățile proiectului CONSEPT 5 este elaborarea unui cadru comprehensiv de monitorizare și evaluare a practicii în producție, care va încorpora trei perspective principale: a elevilor, a instituțiilor ÎPT și a agenților economici. În acest scop, în anul 2023, un chestionar tripartit a fost elaborat și pilotat de comun cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, pe un eșantion constituit din elevii programului de formare profesională  Electrician-electronist auto.  

La activitatea de ieri, elevii anului I și II de la  programul de formare profesională Electrician-electronist auto de la Centrul de Excelenţa în Transporturi din Chişinău și Școala Profesională nr. 4 din Bălți au făcut cunoștință cu rezultatele pilotării chestionarului tripartit privind stagiul de practică în producție, aplicat în anul 2023 și, în același timp, au făcut cunoștiință cu structura și modalitatea de operare a chestionarului care urmează a fi administrat în acest an. 

Același chestionar va fi completat de agenții economici care găzduiesc stagiile de practică și de maiștrii de la instituțiile de învățământ. Scopul aplicării instrumentului tripartit este crearea unui cadru de instruire practică, adaptat nevoilor tuturor actorilor implicați în procesul de învățare. La final, confruntarea rezultatelor va crea o imagine complexă a întregului proces de desfășurare a stagiilor de practică. Răspunsurile prezentate va ajuta proiectul și Ministerul Educației și Cercetării să vină cu îmbunătățiri în acest sens.

Proiectul CONSEPT 5 este implementat de AED, cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service Moldova (LED).

12. 03. 2024

Share: