Atelier de elaborare a Profilului Ocupațional pentru ”Instalator/instalatoare geotermale de mică adâncime și pompe de căldură”

Pe 23 martie a.c., la sediul AED, s-a desfășurat atelierul de elaborare a Profilului Ocupațional pentru specialitatea ”Instalator/instalatoare geotermale de mică adâncime și pompe de căldură” (ISGMAPC). Grupul de lucru a fost constituit din 5 reprezentanți ai companiilor specializate în domeniul energiei regenerabile din Republica Moldova și 2 coordonatori din domeniul elaborării standardelor ocupaționale.

La atelier au participat și reprezentanți ai I.P. Centrul de Excelență în Construcții (CEC), instituție care va implementa ulterior programul de formare profesională continuă ISGMAPC.

Andrei Mereacre, Administrator al SRL ”AM-Sisteme” a menționat:

”Noul program de formare profesională ISGMAPC este necesar și util pentru companiile din domeniu, deoarece actualmente se observă o tendință de creștere a interesului cetățenilor față de pompele de căldură și companiile se confruntă cu un deficit de instalatori calificați, motivați și certificați conform exigențelor europene. În final, Instalațiile menționate vor aduce cetățenilor și entităților un nivel mai avansat de confort și o economisire considerabilă a cheltuielilor pentru încălzirea edificiilor”.

Ulterior, în baza profilului ocupațional se va elabora standardul ocupațional pentru ocupația ISGMAPC, care va sta la baza dezvoltării programului de formare profesională continuă ISGMAPC. 

Activitatea este realizată în cadrul proiectului ”Competențe pentru o tranziție ecologică durabilă”, implementat de Organizația Internațională a Muncii Moldova (OIM), în parteneriat cu AO ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu suportul financiar al Agenției Austrian Development Agency (ADA) și Fundației Liechtenstein Development Service Moldova (LED).

25. 03. 2024

Share: