Echipa AED în vizită la toate instituțiile-partenere din CONSEPT

Pe parcursul ultimelor săptămâni, echipa AED a efectuat vizite de lucru în toate instituțiile-partenere din CONSEPT, cu scopul de a evalua necesitățile de echipamente și utilaje necesare pentru dotarea atelierelor și laboratoarelor la meseriile și specialitățile susținute de proiect.

Echipa proiectului a vizitat laboratoarele și atelierele, a purtat discuții constructive cu managerii instituțiilor și cadrele didactice pentru a clarifica viziunea acestora asupra aspectului dotării cu echipamente.

În următoarea etapă urmează ca instituțiile să completeze listele de echipamente elaborate în baza curricula, ca acestea să fie analizate. Ulterior, proiectul va veni cu echipamentele sau soft-urile necesare pentru completarea bazei didactico-materiale a instituțiilor. Acestea vor fi repartizate instituțiilor după criterii foarte clare.

Prin dotarea oferită de proiect, instituțiile-partenere își vor îmbunătăți condițiile în laboratoare și ateliere, iar elevii vor avea parte de o instruire practică mai relevantă și mai eficientă.

24. 04. 2024

Share: