Echipe noi vor elabora materiale didactice în CONSEPT

14 cadre didactice s-au alăturat echipei care elaborează materiale didactice în cadrul proiectului CONSEPT!

De data aceasta este vorba despre cadrele didactice de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și Colegiul Politehnic din Bălți, care predau la specialitățile „Automatizarea și robotizarea proceselor tehnologice” și „Electronică”. Echipele vor dezvolta materiale didactice conform noilor curricula, elaborate în baza standardelor de calificare, de asemenea dezvoltate în cadrul CONSEPT 5.

În acest scop, AED a desfășurat ieri un atelier de instruire care a vizat formarea competențelor de elaborare a conținuturilor didactice pentru unitățile de curs din componenta de specialitate. Agenda a inclus diverse subiecte, printre care: abordări conceptuale în elaborarea manualelor, algoritmul de sistematizare a materialului în manual (fapte, concepte, principii, procese, proceduri), reguli de elaborare și criterii de evaluare a conținutului pentru manual în conformitate cu reperele metodologice în elaborarea manualului pentru învățământul profesional tehnic, document aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, precum și alte activități relevante.

Elaborarea materialelor didactice este o componentă importantă pentru CONSEPT, astfel, asigurând implementarea curricula, iar AED mulțumește tuturor cadrelor didactice pentru implicare în procesul de elaborare a unor materiale didactice actuale și relevante!

Mulțumim Centrului de Excelență în Energetică și Electronică pentru colaborare și implicare în organizarea activității în cauză!

08. 05. 2024

Share: