Managementul Parteneriatelor - nou program de formare în CONSEPT 5!

Astăzi se încheie programul de perfecționare “Managementul Parteneriatelor”, organizat pentru 14 cadre didactice și manageriale din instituțiile-partenere ale proiectului CONSEPT 5.
 
Amintim că acest curs care vizează colaborarea dintre sistemul de învățământ profesional tehnic și piața muncii a fost creat de Karen Adams, expertă internațională în educație și piața muncii. În acest scop, în cadrul proiectului au fost instruiți anul trecut peste 20 de formatori, iar cursul respectiv a fost încorporat în oferta educațională a Direcției de Formare Continuă din cadrul UTM.
 
Agenda celor 5 zile de formare a cuprins subiecte privind fundamentarea bazelor lucrului în parteneriat, crearea mediului pentru parteneriate eficiente, susținerea parteneriatelor pentru dezvoltare și sporirea beneficiului, astfel încât persoanele cu responsabilități manageriale să-și consolideze capacitățile în vederea creării și gestionării parteneriatelor. La finalul programului de formare participanții au prezentat Conceptele de Parteneriat elaborate și au avut posibilitatea să ofere și să primească feedback reciproc, astfel creând un mediu de reflecție pentru a putea îmbunătăți documentele elaborate.
 
Trainingul desfășurat face parte din Proiectul CONSEPT 5, implementat de AED cu suportul financiar al fundației Liechtenstein Development Service Moldova.
 
AED susține perfecționarea continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.
17. 05. 2024

Share: