Culegere de itemi pentru meseria Sudor

Suntem bucuroși să vedem ieșită de la tipar Culegerea de itemi și sarcini pentru evaluarea competențelor profesionale la meseria Electrogazosudor-montator, elaborată în cadrul proiectului CONSEPT, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED) și al Fundației Medicor din Liechtenstein.

Culegerea a fost elaborată în baza curriculumului modular, care constituie un standard minim necesar de realizat pentru formarea profesională la meseria electrogazosudor-montator cu calificare profesională de nivel trei.
Scopul prezentei lucrări este de a contribui la asigurarea calității evaluării competențelor profesionale, care să corespundă principiilor de validitate, credibilitate, transparență, accesibilitate și fezabilitate.

Grupul de autori își exprimă speranța că respectiva Culegere va motiva cadrele didactice să se implice activ în procesul de elaborare și utilizare a instrumentelor de evaluare.

Culegerea a fost distribuită tuturor instituțiilor care pregătesc Electrogazosudori-montatori.

Mulțumim tuturor care au contribuit la realizarea acestei lucrări!

13. 12. 2018

Share: