Spații de învățare flexibile în cadrul componentei Mijloace Media de predare

În cadrul proiectului CONSEPT, componenta Mijloace Media de predare, s-au dotat cu echipament IT și mobilier 4 săli de clasă din instituțiile noastre partenere: Şcoala Profesională or. Floreşti, Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți, Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, Şcoala Profesională nr. 2 Chişinău.

Scopul dotării acestora este promovarea și utilizarea metodelor interactive în procesul de predare-învățare. Meritul în procesul decizional aparține și echipelor de cadre didactice motivate și active, care elaborează materiale digitale în cadrul proiectului și aplică instrumente/platforme digitale în procesul de predare.

Apreciem contribuția instituțiilor, care s-au ocupat de renovarea spațiilor respective.
O altă instituție care a beneficiat anterior de suport similar este Centrul de Excelență în Construcții.

Dotările au fost realizate cu suportul financiar al Fundației LED.

04. 07. 2020

Share: