Instruirea experților în modernizare curriculară

În perioada 14 - 19 ianuarie 2021 s-au desfășurat o serie de activități axate pe formarea competențelor de transpunere a rezultatelor de învățare, stabilite în standardele de calificare elaborate, în curriculumurile viitoarelor programe de instruire a specialiștilor în sisteme fotovoltaice și termice solare.

Începutul anului este momentul potrivit pentru cadrele didactice de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (I.P. CEEE), precum și pentru cei  de la  Centrul de Excelență în Construcții (I.P. CEC), să înceapă implementarea standardelor de calificare Instalator  sisteme fotovoltaice solare și Instalator sisteme termice solare, elaborate cu succes, în anul  2020, în cadrul proiectului ”Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare”(SECI II), implementat de AED (Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare”).

 

Formabilii în procesul de lucru cu specialista principală de la MECC, Viorica Condruc

Pe 14 ianuare, s-a desfășurat primul atelier de instruire, urmat de lucrul individual, realizat de formabili. Următorul  atelier de lucru a avut loc în data de 19 ianuarie, în cadrul căruia participanții au proiectat modulele și conținuturile curriculumurilor calificărilor menționate. 

Formabilii au fost  ghidați de experții naționali, Dna Tatiana Gherștega, expert național, șef Direcție Cadrul național al calificărilor și dna Viorica Condruc, expert național, consultant principal la Direcția Cadrul național al calificărilor de la Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC). Formatorii, precum și membrii grupurilor de lucru, au fost nominalizați prin ordinul  MECC nr. 1432 din 21.12.2020. 

Potrivit planului de activități al proiectului SECI II, până la sfârșitul acestui an va fi elaborat suportul de curs, care va facilita implementarea curriculumului modular pentru meseriile vizate.

Activitatea de instruire s-a desfășurat în cadrul proiectului Inițiative de dezvoltare a competențelor în domeniul energiei solare” (SECII), organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) și cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

20. 01. 2021

Share: