Concurs de elaborare a materialelor informaționale practice despre agricultura durabilă, inclusiv ecologică

Sectorul agriculturii ecologice din Republica Moldova este într-un stadiu incipient, iar competența și expertiza în domeniu sunt în mare parte în sectorul privat (FiBL, raport pentru Moldova 2018). Astfel, sunt necesare mai multe informații elementare despre agricultura durabilă, inclusiv ecologică. Asociația ”Educație pentru Dezvoltare” (AED) prin intermediul proiectului InfOrganic Moldova 2020-2022, cu suportul financiar la Fundației ”Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), lansează un concurs pentru elaborarea unor materiale informaționale practice despre agricultura durabilă, inclusiv ecologică. Materialele elaborate vor fi tipărite, dar și prezentate pe platforme online cu acces deschis tuturor.

Tipologia materialelor practice poate fi: fișe tehnologice, ghiduri, infografice, video, etc. Proiectul oferă suport în traducerea unor materiale existente ce pot fi adaptate la contextul local și condițiile climatice din Moldova. 

Subiecte: metodele de producere durabilă, inclusiv ecologică, care vor ajuta fermierii, studenții și toți cei interesați să le aplice în terenurile proprii și gospodării:

 • conservarea și refacerea biodiversității;
 • fertilitatea lucrarea eficientă a solului, leguminoasele;
 • furnizarea diversificată de nutrienți, culturile intermediare;
 • prevenirea efectivă a buruienilor și controlul mecanic;
 • protecția ecologică a culturilor, gestionarea bolilor și dăunătorilor;
 • creșterea și bunăstarea animalelor;
 • cultivarea ecologică a fructelor, legumelor, nucilor și pomușoarelor;
 • procesarea și calitatea alimentelor ecologice;
 • conversia la producția ecologică, calculul profitabilității;
 • inspecția și certificarea, alte subiecte relevante.

Cine poate participa? 

 • Universitatea Agricolă, Universitatea Tehnică din Moldova, alte universități;
 • institute de cercetare;
 • laboratoare specializate;
 • experți individuali, inclusiv cercetători, profesori și studenți, elevi;
 • companii focusate pe agricultură;
 • fermieri cu experiență;
 • ONG-uri;
 • organizații specializate.

Cerințe: Cererea de aplicare pentru elaborarea materialelor informativ-instructive despre agricultura durabilă, inclusiv ecologică, va cuprinde:

 • formularul de aplicare completat (informații, plan de lucru, bugetul, CV);
 • copia patentei de întreprinzător (dacă este în cazul persoanelor fizice);
 • certificatul ce confirma existența  unui cont bancar în lei moldovenești; 
 • copia certificatului de înregistrare a instituției, organizației (pentru persoane juridice). 

Criterii de evaluare a calității materialelor informativ-instructive

 • Orientarea spre problemele actuale - problema este argumentată din perspectiva agriculturii durabile, inclusiv ecologice; sunt evidențiate cauzele problemei, consecințele posibile pe termen scurt, mediu și lung;
 • abordarea problemei  - sunt prezentate cel puțin 2 perspective de abordare a problemei cu posibile avantaje și limite; sunt prezentate etapele principale, metodele specifice de abordare a problemei; sunt indicate surse informaționale suplimentare;
 • etapele de rezolvare a problemei și soluții aplicate, care sunt și ce resurse, materialele, tehnologii sunt necesare; 
 • corespunderea imaginilor scopului, claritatea lor – imaginile, desenele schematice, diagramele  sunt relevante subiectului, fiind clare (cu rezoluție înaltă), atractive, iar tipul imaginilor este unificat și corespunde explicațiilor din text;
 • limbajul accesibil -  este ușor de înțeles, sunt utilizați 2-4 termeni științifici ce sunt explicați;
 • volumul – este suficient și echilibrat pentru transmiterea mesajului principal;
 • structurarea – este suficient de clară; subtitlurile reflectă esența paragrafului și sunt corelate cu motoare de căutare, surse din Internet;
 • raportul dintre text, imagini și timp - este echilibrat. 

Logistică. AED va încheia contracte de prestări servicii cu beneficierii selectați. Bugetul trebuie să reflecte realist nevoile financiare, inclusiv estimarea serviciilor de expertiză/consultanță, redactare și corectură, a serviciilor de design, machetare și pregătire pentru tipar. 

Procesul de selecție. Toate propunerile vor fi analizate de către unitatea de implementare a proiectului conform următoarelor criterii:

 1. generale eligibile (dosar complet),
 2. relevanța, 
 3. raportul preț/calitate,
 4. calificarea, experiența echipei sau a expertului.

Durata totală a programului: 1,5 ani (2021, iulie -2022, decembrie); în 5 runde de colectare a cererilor de aplicare (iunie 2021, 2022; octombrie 2021, 2022; ianuarie 2022).

Buget total: 20'000 €. 

Notă: Încurajăm toate persoanele interesate să contacteze și să viziteze oficiul AED pentru clarificări, ajutor și informații înainte de a depune cererea de aplicare.

Date de contact: Asociația ”Educație pentru dezvoltare” (AED), MD-2012 or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni nr. 25, oficiul 21, tel. (022) 232 239,  proiectul InfOrganic Moldova 2020-2022, manager proiect Liliana Calmațui,  liliana.calmatui@aed.ong

18. 06. 2021

Share: