CONSEPT III

  

 

 

 

Țara

 

Republica Moldova

Denumirea proiectului

 

CONSEPT - Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova

Parteneri

 

Ministerul Educației, Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul Educațional Pro Didactica, Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului

Co-partener

     Fundația Medicor

 

Scopul Proiectului

 

Instruirea profesională la meseriile bucătar, cofetar, electrician, croitor/cusător, sudor, tencuitor, precum și la specialitatea tehnician Alimentări cu Căldura și Gaze, Ventilare este mai calitativă și mai eficientă.

Rezultatele proiectului

 

 

 

1.  Moldova deține o structură puternic instituționalizată care susține formarea cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic (și a altor profesori).

2.  Conducerea școlilor-partenere este consolidată.

3.  Cadrele didactice de la meseriile selectate beneficiază de formări.

4.  Atelierele pentru meseriile selectate sunt bine echipate pentru buna implementare a curriculei.

5.  Conținuturile programelor de instruire pentru meseriile selectate corespund necesităților pieței muncii.

6.  Sunt elaborate materiale didactice și teste de evaluare pentru implementarea curriculei.

Descrierea proiectului 

 

LED intenționează să completeze eforturile celorlalți actori din ÎPT cu o strategie de intervenție care urmărește rezultate tangibile la nivel de sistem:

La nivel macro: CONSEPT elaborează noi curricula pentru meseriile selectate. Aceste curricula sunt completate cu proceduri de evaluare corespunzătoare. Curricula actualizate și testele de evaluare constituie baza unei instruiri mai relevante.

La nivel meso: CONSEPT consolidează și în viitor Centrul de Formare Continuă al Universității Tehnice a Moldovei. Astfel, țara are un furnizor competent pentru formare continuă din sistemul de învățământ profesional tehnic.

La nivel de școală: CONSEPT oferă suport pentru 22 de școli profesionale în desfășurarea instruirilor de calitate conform noilor curricula. Reformele la nivel de politici și introducerea curriculei mai relevante au sens doar atunci când instituțiile de învățământ corespund noilor standarde. Proiectul susține un număr considerabil de școli pentru a face posibil acest lucru.

Cu ajutorul acestor intervenții CONSEPT tinde să producă un efect sistemic asupra învățământului profesional tehnic din Moldova.

 

 

 

 Durata

 

01.01.200830.06.2018

Bugetul proiectului

 

5’086’719 €

 

 

 

       

 

slide2