SECI I

                          

Ţara

 

Republica Moldova

Denumirea proiectului

 

Inițiative de Dezvoltare a Competențelor în Domeniul Energiei Solare

Parteneri

Donator

 

Ministerul Educației Culturii și Cercetării (MECC)

Fundația Liechtenstein Development Service (LED)

Scopul proiectului

 

Moldova are furnizori de servicii  instituționalizați, axați pe sisteme fotovoltaice, sisteme termice solare si pompe termice, astfel, contribuie la dezvoltarea sectorului energetic de surse regenerabile din Moldova.

Obiective specifice

 

 

 

1.    Consolidarea competențelor cadrelor didactice care pregătesc specialiști în domeniul energiei regenerabile: sisteme fotovoltaice, sisteme solare termice și pompe de căldură

2.    Elaborarea materialelor și două suporturi de curs (conținuturi) pentru cadrele didactice care predau aceste cursuri

3.  Instalarea primelor echipamente tehnice în scopuri didactice și elaborarea unui plan pentru dezvoltarea ulterioară a capacităților în aceste domenii.

Descrierea proiectului 

 

In faza inițială, SECI va implementa următoarele activități:
Consolidarea capacităților de formare a celor două instituții partenere: Centrul de Excelență în Construcții (CEC) și Centrul de Excelență în Energetică și Electronică (CEEE). Proiectul va elabora primul suport de curs pe sisteme solare termice și pompe de căldură (CEC), precum și pentru sisteme fotovoltaice (CEEE). Logica este de a începe elaborarea conținuturilor (sau elementelor de curs) pentru elevi, și, în același timp, tatonarea terenului pentru elaborarea conținuturilor pentru alte grupuri țintă. Astfel, profesorii încep să lucreze cu elevii săi, înainte de a răspunde  provocărilor  de a elabora noi conținuturi pentru noi grupuri de beneficiari.

 

Pentru a avea un feedback regulat cu privire la necesitățile de formare (de formare inițială și formare continuă) și de a motiva companiile să se implice în formare (de exemplu, în timpul examenului, dar, de asemenea, pentru realizarea practicii de producere), proiectul va angaja companii relevante din fiecare sector pentru un schimb informații în mod regulat.

 

Proiectul va instala un sistem fotovoltaic PV foarte mic în scopuri didactice la instituția parteneră CEEE. Pe viitor, proiectul ar putea instala un  sistem fotovoltaic cu o capacitate mai mare (până la 20 kWp). În plus, se vor face primii pași în dotarea unui atelier de instruire practică pentru executarea lucrărilor de electricitate și tehnologiilor fotovoltaice.

La CEC proiectul va instala o mică pompă de căldură pentru apa de aer, precum și un sistem de transfer de energie aeriană în scopuri demonstrative.

 Durata

 

01.01.201931.12.2019

Bugetul proiectului

 

€ 138’124.-

 

slide2