Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale

   Tema proiectului SGP-Turbină Eoliană este „Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale pentru implementarea schemei de sprijin "Contorizarea Neta" si elaborarea unui model de replicare în zonele rurale”. Potrivit experților din domeniul energetic, energia eoliană este cea mai abundentă sursă de energie regenerabilă din Republica Moldova, aproape întreaga ţară având locaţii adecvate din punct de vedere tehnic pentru investiţii în energia eoliană. Din această perspectivă, obiectivul general al proiectului SGP-Turbină Eoliană este introducerea unei noi tehnologii de generare a electricității din surse regenerabile, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor pentru electricitate, la un consum mai eficient a energiei și va genera beneficii socio-economice în instituțiile de învățământ. 

  Obiectivul general al proiectului urmează să fie realizat prin 3 obiective specifice:

1. modernizarea sistemului de access la energie prin instalarea a 1 turbină eoliană pe axă vertical cu capacitatea totală de 3 kW în Gimnaziu 74, din satul Tohatin în primele 9 luni ale proiectului;     

2. elaborarea unui model de utilizare a instalațiilor eoliene pe axă verticală de capacitate mica în instituțiile de învățământ în primele 6 luni ale proiectului

3. dezvoltarea capacităților reprezentanților a 30 de APL-uri și ONG-uri, dintre care 50% femei, pentru elaborarea documentației tehnice, montarea și mentenanța instalațiilor eoliene pe axa vertical de capacitate mica în instituțiile de învățământ în ultimele 6 luni ale proiectului.

Proiectul are o faza de execuție de un an, perioadă în care vrea să obțină mai multe rezultate:

1. să realizeze o instalație de capacitate mică compusă din 1 turbină eoliană pe axă verticală cu capacitatea totala de 3kW, care să fie instalată și funcțională în primele 9 luni a proiectului; 

2. să realizeze un model de utilizare a instalațiilor eoliene pe axă verticală de capacitate mică în instituțiile de învățământ, precum și să fie elaborat și adaptat pe plan local și pregătit spre extindere și replicare la nivel national

3.  să realizeze instruirea a 30 reprezentanți ai APL-urilor și ONG-urilor, dinte care 50% femei, care, ulterior, să posede capacitați dezvoltate pentru elaborarea documentației tehnice, montarea și mentenanța instalațiilor eoliene pe axă verticală de capacitate mică în instituțiile de învățământ în ultimele 6 luni ale proiectului. 

   Proiectul dat vine sa soluționeze problema consumului majorat de energie electrica în instituțiile sociale, în special în cele de învățământ în contextul dependentei de import a resurselor energetice a țării. Proiectul prevede montarea, punerea in funcțiune si darea in exploatare pentru funcționare a unei instalații eoliene compuse din 1 turbina de capacitate mică pe axă verticală cu capacitatea totala instalată de 3 kW la Gimnaziului 74 din Comuna Tohatin. În procesul de elaborare a documentației tehnice a proiectului au fost implicate echipele din partea Asociației Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), Gimnaziului 74 din comuna Tohatin, Consiliului Primăriei comunei Tohatin. Proiectul dat vine ca o sincronizare a activităților de modernizare a sistemului de iluminat în Gimnaziul 74 planificate pentru perioada 2020-2021 și continuare a activităților de implementare a masurilor de eficiența energetica realizate în perioada 2018-2020. Eficiența energetica deja implementata va da o valoare adăugată rezultatelor proiectului de montare a instalațiilor eoliene. Proiectul este planificat să fie implementat de AED în cooperare cu autoritățile publice locale și sectorul privat. Obiectivele si activitățile proiectului sunt in strânsă corelație atât cu ariile focale generale și/sau specifice identificate în Strategia de Țară a GEF SGP cit si Planurile si Strategiile Naționale a Republicii Moldova in domeniul energiei regenerabile si de mediu.

 

slide2