InfOrganic Moldova 2020-2022

InfOrganic Moldova 2020-2022 este un proiect nou al Asociației Educație pentru Dezvoltare implementat cu suportul Fundației Liechtenstein Development Service (LED). Intervențiile proiectului InfOrganic sunt în domeniul educației non-formale pentru dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice în Republica Moldova. 

Proiectul a fost pilotat în 2019, iar experiențele acumulate au stat la baza planificării pentru o perioadă de trei ani: februarie 2020 – februarie 2023. Astfel, se vor consolida părțile-cheie interesate de agricultura ecologică (mese rotunde trimestriale) și se vor oferi informații relevante destinate agricultorilor mici și medii, ONG-urilor din sector, experților și celor care doresc să învețe și să practice metode de producere durabilă. 

Materialele realizate de InfOrganic Moldova 2020-2022 sunt prevăzute pentru distribuire cu acces deschis pe site-ul de bază agricol național Agrobiznes, în cadrul unei secțiuni special-create „AgroEco” (agrobiznes.md/agroeco), precum și pe alte site-uri agricole. 

De asemenea, proiectul prevede susținerea unui grup de experți locali în ghidarea și oferirea feedbackului cu privire la materialele elaborate, fiind completat cu un program de participare la conferințe, forumuri, târguri, instruire etc. a celor mai activi experți din Moldova implicați în elaborarea materialelor informative. Aceste informații pregătite de AED vor fi diseminate permanent fermierilor interesați în cadrul campaniilor naționale de promovare și conștientizare a produselor ecologice în rândul consumatorilor locali.

Pentru mai multe detalii accesați Conceptul de proiect.  

Rezumat al realizărilor proiectului (RO)


Broșuri și ghiduri elaborate în cadrul proiectului InfOrganic:

FiBL/ Agricultura ecologică (RO)

FiBL/ Agricultura ecologică (RU)

FiBL/ Apicultura ecologică (RO)

FiBL/ Apicultura ecologică (RU)

FiBL/ Pălămida, controlul eficient în agricultura organică (RO)

FiBL/ Pălămida, controlul eficient în agricultura organică (RU)

Ghid de uscare a merelor și a prunelor (RO)

FiBL/ Protecția culturilor sâmburoase în agricultura ecologică   (RU)

Ghid de buzunar Semințe ECO (RO)

FiBL/ Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt (RU)

FiBL/ Cultivarea ecologică a pomilor fructiferi cu trunchi înalt (RO)

FIBL/ Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice (RO)

FIBL/ Sustenabilitatea și calitatea alimentelor ecologice (RU)

FIBL/ Creșterea ecologică a găinilor ouătoare în sistem free-range

FIBL/ Creșterea ecologică a găinilor ouătoare în sistem free-range (RU)

FIBL/ Râmele-arhitecții solurilor fertile

FIBL/ Râmele-arhitecții solurilor fertile (RU)

FIBL/ Protecția plantelor în legumicultura ecologică 

FIBL/ Protecția plantelor în legumicultura ecologică (RU)

FIBL/ Protecția culturilor de semințoase în agricultura ecologică (RO)

FIBL/ Protecția culturilor de semințoase în agricultura ecologică (RU)

FIBL/ Cultura ecologică a plantelor oleaginoase (RO)

FIBL/ Cultura ecologică a plantelor oleaginoase (RU)

FIBL/ Lucrarea redusă a solului în agricultura ecologică

Rotația culturilor

Platforme de compost

Biodiversitatea în gospodăriile agricole

Ghid-identificator. Plante pentru o agricultură durabilă

Îngrășăminte verzi în condițiile de secetă ale Republicii Moldova

Ghid Cultivarea căpșunului ecologic pe teren protejat

Ghid Producția ecolgică vegetală în seră

Ghid Practici ecologice în protecția plantelor

Ghid Alunul de Padure

Fiță tehnologică/ Cultivarea porumbului ecologic pentru boabe în RM

Fișă tehnologică/ Cultivarea grâului spelta în RM

Poster/ Diversitatea păsărilor insectivore din habitatele agricole

 

Infografice elaborate în cadrul proiectului InfOrganic:

Compost rece - ce este și cum se face?

Compost fierbinte - ce este și cum se face

Frunzele - parte a naturii

Cultivare cartof timpuriu

Gândacul păros

Testarea apei

Testarea solului

Asolament

Mulcirea

Îngrășăminte verzi

Protecția legumelor în teren protejat

Lucrarea solului în agricultura ecologică la culturile cerealiere

Înierbarea printre rânduri

Administrarea fertilizanților organici în sol

Determinarea carenței de nutrienți la plante

Înființarea unei ferme eco de păsări

Crearea biodiversității pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor la fermă

Perdele forestiere

Colectarea apei de ploaie

Designul fermei eco

Păsări răpitoare

 

Materiale video pot fi accesate pe Organic Agro MD youtube

slide2