CONSEPT V

Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova, faza a 5-a

Una din cele mai importante probleme cu care se confruntă Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) este capacitatea limitată de a livra pieței muncii specialiști capabili să contribuie la competitivitatea economiei naționale și să-și asigure o incluziune socio-economică eficientă. O părere general acceptată este că în pofida mecanismului de cooperare obligatoriu din punct de vedere juridic dintre sistemul ÎPT și mediul de afaceri, implicarea sectorului privat în livrabilele ÎPT rămâne a fi anevoioasă.

În cadrul consultărilor cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și cu cei ai instituțiilor profesional tehnice, cea mai mare provocare menționată a fost colaborarea cu piața muncii. Aceasta îngreunează eforturile MEC și cele ale instituțiilor profesional tehnice de a instrui elevii în medii de lucru reale, cu toate implicațiile tehnice, administrative și de resurse umane care stau la baza acestora.

Scopul proiectului CONSEPT V este să contribuie la creșterea ratei de angajare a absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic în două sectoare : Transporturi și Electronică. Obiectivul propus urmează a fi atins prin capacitarea instituțiilor profesional tehnice de a construi parteneriate puternice și sustenabile cu mediul de afaceri, asigurând participarea acestuia în elaborarea și livrarea programelor eficiente, relevante pentru piața muncii, și prin îmbunătățirea ofertei educaționale a ÎPT, grație programelor complexe din punct de vedere normativ și metodologic, care să corespundă nevoilor la zi, dar și tendințelor mai ample de pe piața muncii.

Pentru detalii suplimentare, accesați Conceptul de proiect.

 

slide2