Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) susține procesul de dezvoltare a societății, prin îmbunățățirea sistemului educațional și învățării pe parcursul întregii vieți a membrilor societății (elevi, cadre didactice și manageriale, membri ai comunității etc), responsabilizarea acestora pentru implicarea deplină și integrarea cât mai eficientă în societate.

Misiunea AED

Misiunea AED este de a susține dezvoltarea educației formale și non-formale, corelate cu nevoile celui ce învață, cerințele mediului economic și de protecție a naturii, prin modernizarea și implementarea politicilor.

Viziunea AED

Axată pe calitatea și eficiența formărilor, AED promovează inovația (inclusiv digitalizarea) și diversificarea metodelor și formelor de organizare a învățării (formale și non-formale), fie că sunt în contact direct (offline) sau la distanță (online). 

Noutăți

24. 04. 2024

Echipa AED în vizită la toate instituțiile-partenere din CONSEPT

citeste mai mult

08. 05. 2024

Echipe noi vor elabora materiale didactice în CONSEPT

citeste mai mult

17. 05. 2024

Managementul Parteneriatelor - nou program de formare în CONSEPT 5!

citeste mai mult

07. 06. 2024

Training ocupațional cu subiectul “Mentenanța echipamentelor electronice”

citeste mai mult

Parteneri

Finanțatori