Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit, fondată în anul 2017. Din AED face parte echipa care implementează proiectul CONSEPT (faza I-IV) din 2008 până în prezent, EdAgri din 2012 până în 2018, InfOrganic Moldova 2020-2022 (anterior, proiect pilot 2019), SECI II (2020-2021).

Misiunea AED

Misiunea AED este de a susține dezvoltarea educației formale și non-formale, corelate cu nevoile celui ce învață, cerințele mediului economic și de protecție a naturii, prin modernizarea și implementarea politicilor educaționale, în colaborare cu instituțiile publice, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.

Viziunea AED

Axată pe calitatea și eficiența formărilor, AED promovează inovația (inclusiv digitalizarea) și diversificarea metodelor și formelor de organizare a învățării (formale și non-formale), fie că sunt în contact direct (offline) sau la distanță (online). Criteriile principale în selectarea beneficiarilor și partenerilor sunt deschiderea spre schimbare și împărtășirea valorilor AED

Proiecte

10 ani de CONSEPT

Noutăți

01. 12. 2021

Noi profesori susținuți să dezvolte abilități digitale

Citește mai mult...

02. 12. 2021

Start Campaniei de prezentare a materialelor didactice digitale din Google Classroom!

Citește mai mult...

Parteneri

Finanțatori